Home Dynamite Bootcamp

Dynamite Bootcamp

Vi kjører på med Dynamite Bootcamp også i 2017. Før sommeren vil det bli gjennomført to bolker med Bootcamp. Den første starter torsdag 12. januar og vil vare frem til påsken. Etter påske starter bolk nummer to som varer frem til torsdag 22. juni.

Vi satser fortsatt på å gjennomføre gode treningsøkter i et godt miljø. Målet for hver treningsøkt er å gi det en kvalitetsøkt som gjør at du har en sliten kropp når økten er over. Opplev mestring og den gode følelsen sammen med andre. Treningene vil foregå i Røahallen eller i området rundt Røabanen

Treningsbolk 1 varer fra 12. januar til 6. april. Det vil ikke være trening i uke 8 vinterferieuken. Totalt 12 økter
Treningsbolk 2 varer fra 20. april til 22. juni. Totalt 10 økter.

Pris treningsbolk 1 kr. 1 000,-

Pris treningsbolk 2 kr. 8 00,-

Pris begge treningsbolkene kr. 1 600,-

Meld deg på ved å fylle inn skjema