Home Arne Staavi

Arne Staavi

Arne Staavi har vært materialforvalter siden 2004, og stilt opp i all slags vær siden. Han er også ansvarlig for kiosken, og er flink til å passe på at spilleren får i seg nok og riktig næring.