Home Harald Nickelsen

Harald Nickelsen

  Harald Nickelsen har vært med i Røa siden midten av 1990-tallet. Han revolusjonerte Dynamite Girls med en mer profesjonell økonomisk tankegang og sponsorpenger. Nickelsens bidrag til å få Røa fra et lovende lag til et topplag er det vanskelig å undervurdere, og han ble medlem av Hall of Fame i første uttaksgruppe sammen med Ole Bjørn Edner, Kristine Edner Wæhler og Siri Nordby.

Harald Nickelsen har hatt en rekke hatter, men er styremedelem i sin nåværende periode fra mars 2012.