Home Visjonen til hjemmesiden

Visjonen til hjemmesiden

Røa Dynamite Girls har hatt som kjennetegn at de har vært den sosiale og hyggelige klubben, og det er et mål for hjemmesiden å strekke seg etter. Derfor er disse verdiene vesentlige for oss:

  • Fokus på egen innsats
  • Respekt for motstandereren – spiller de bra, skal vi skrive det.
  • Ikke skylde på enkelthendelser – en fotballkamp varer i 90 minutter, og bortsett fra svært avgjørende hendelser, som røde kort, vil ikke enkeltsituasjoner være av avgjørende betydning.
  • Lydhøre for saklig kritikk – se ellers regler for posting.
  • Tilgjengelig og faktabasert