Home Junior Tim: – 2-6 et litt drøyt bilde av kampen