Home Junior RFE 2jr tar ledelsen i 2. divisjon J19