Home Dynamite Girls – EM var en fantastisk og minnerik opplevelse